17 september 2021

Coronapremie: wel of niet doen?

Op 6 mei 2021 bereikte de regering een akkoord over de maximale loonmarge voor de jaren 2021-2022, nadat de sociale partners er zelf niet waren uitgeraakt. Naast een maximale loonmarge van 0,4 % was er in dat akkoord ook sprake van de mogelijke toekenning van een coronapremie van maximum 500 euro bovenop de maximale loonmarge.

In een Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 werden de details van de coronapremie verder uitgewerkt. Dat Koninklijk Besluit trad in werking op 1 augustus 2021.

1. Wat moet je weten over de coronapremie

De coronapremie:

  • moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques;
  • moet worden uitgereikt in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 (een relatief korte periode van 5 maanden);
  • mag maximum 500 euro per werknemer bedragen;
  • kan enkel worden toegekend in ondernemingen waar ‘tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald’;
  • moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak op ondernemingsvlak 
    • tenzij dergelijke cao niet kan worden gesloten bij gebrek aan vakbondsafvaardiging of wanneer het voor een personeelscategorie niet de gewoonte is dat er een cao wordt gesloten, in dat geval moet de coronapremie vervat zijn in een individuele overeenkomst;
  • kan enkel worden besteed in welbepaalde sectoren en handelszaken, zoals schoonheidssalons, kapperszaken, bowlingzalen, fitnesscentra, zwembaden, bioscopen en de horecasector.

2. Enkele bedenkingen

a) 500 euro kost de werkgever 582,50 euro

Er zijn geen gewone socialezekerheidsbijdragen, noch belastingen verschuldigd op de coronapremie. Dat betekent dat een werknemer ook 500 euro overhoudt als hem een bedrag van 500 euro wordt toegekend. 

In tegenstelling tot de consumptiecheques die werkgevers vorig jaar konden toekennen, is de werkgever nu echter wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 % verschuldigd op de coronapremie. Dat betekent dat een coronapremie van 500 euro de werkgever 582,50 euro kost.

b) Sectorale loononderhandelingen zijn nog volop bezig

Zoals hierboven gezegd, moet de toekenning van een coronapremie worden opgenomen in een sectorale of ondernemingscao (of individuele overeenkomst). Dat betekent dat twee niveaus kunnen beslissen over de coronapremie: de paritaire comités en de ondernemingen.

Als onderneming wacht je echter beter af wat er op sectoraal niveau binnen de paritaire comités wordt beslist. In een wettelijk vastgelegde hiërarchie staan sectorale cao’s immers boven ondernemingscao’s. Dat betekent dat een ondernemingscao niet strijdig mag zijn met een sectorale cao. 
Bijvoorbeeld: Wanneer de sectorale cao bepaalt dat een coronapremie van maximum 300 euro mag worden toegekend, dan mag een ondernemingscao geen hoger bedrag toekennen.

De sectorale onderhandelingen zijn echter nog volop bezig. Op de website van het ACLVB bijvoorbeeld lezen we dat op 15 september 2021 het startschot werd gegeven voor de onderhandelingen in paritair comité 126 (voor stoffering en houtbewerking) en op 17 september 2021 in paritair comité 227 (voor de audiovisuele sector). Voor beide sectoren staat de coronapremie in het eisenbundel van de vakbonden.

Om die reden is het als onderneming zeker niet aangeraden om nu al een coronapremie toe te kennen. Dat kan er evenwel voor zorgen dat er als onderneming nog weinig tijd overblijft om te beslissen over de toekenning van een coronapremie, als de onderhandelingen op sectoraal niveau nog enige tijd duren. De coronapremie moet immers ten laatste op 31 december 2021 worden uitgereikt.

c) Wat zijn ‘goede resultaten’?

De regering heeft niet bepaald wat ‘goede resultaten’ zijn. Er staat geen definitie in het Koninklijk Besluit. Enerzijds biedt die vaagheid flexibiliteit, maar anderzijds is die ook voer voor eindeloze discussies. Ook dat kan de toekenning van de coronapremie bemoeilijken.

***
Rekening houdend met bovenstaande bedenkingen valt het dus af te wachten in hoeveel ondernemingen de coronapremie effectief zal worden toegekend.