Over Nele

Juridische ontzorging van uw personeelszaken

In 2013 behaalde ik het diploma Master in de Rechten met grote onderscheiding. Al tijdens de laatste 2 jaar van mijn studies had ik een duidelijke voorkeur voor arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Na mijn studies ging ik onmiddellijk aan de slag als advocaat. Ook daar bleef ik kiezen voor een specialisatie in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Ik werkte onder andere bij:

  • advocatenkantoor Crivits & Persyn, waar ik deel uitmaakte van de praktijkgroep sociaal recht en KMO's bijstond;
  • advocatenkantoor PwC Legal, waar ik tot het Employment Law team behoorde en voornamelijk grote internationale ondernemingen ondersteunde.

De afgelopen jaren publiceerde ik ook enkele juridische bijdragen in tijdschriften en boeken, bijvoorbeeld:

  • De Meulemeester, M., Vroman, N., Vanhove, D., Goossens, A., "Aandelengerelateerde verloning", Or. 2021, afl. 6, 155-172;

  • Vroman, N., "Arbeiders en bedienden: een beperkte eenmaking", Het Verband 2014, 1ste kwartaal, 14-16;

  • Vroman, N., "De Arbeidsovereenkomstenwet van 1978: een mijlpaaltje in de evolutie van de toenadering van de werknemersstatuten", in B. Debaenst, Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief, 121-139.

Na 8 jaar advocatuur, hing ik in de zomer van 2021 de toga aan de haak en koos ik er resoluut voor om mijn eigen boontjes te doppen. De voorliefde voor de juridische kant van HR is al die jaren gebleven.

Mijn doel bestaat erin om u te ondersteunen in de juridische kant van uw personeelszaken in deze steeds complexer wordende wereld. Op die manier kunt u zich focussen op wat voor u echt belangrijk is: het runnen van uw onderneming. 

Wilt u graag nog iets weten? Contacteer mij dan gerust.

Waar sta ik voor

Mijn visie over juridische dienstverlening

Heldere communicatie

Ik maak er mijn missie van om op een heldere en eenvoudige manier te communiceren: zo weinig mogelijk juridisch vakjargon en geen ellenlange zinnen.

Betaalbare prijzen

Het aantal juridische regels neemt alsmaar toe, net als de complexiteit ervan. Juridisch advies is dan ook bijna onmisbaar. Betaalbaar advies is daarom van groot belang. Om op voorhand te weten waar je aan toe bent en mits de opdracht het toelaat, spreek ik graag een vaste prijs per opdracht af. 

Toegankelijk

Je kan me rechtstreeks bellen op mijn gsm, op deze website onmiddellijk een afspraak maken in mijn agenda of je kan me mailen. Voldoende kanalen dus om mij te bereiken.